Mini DM 2009 forældrehjælp

Vedbæk Gymnastikforening har brug for hjælp din hjælp
Tilmelding til forældrehjælp

Kære Forældre og Gymnaster

Som I ved skal Vedbæk Gymnastikforening afholde Danmarks mesterskabet i spring-rytme gymnastik for Minigymnaster (8-11 år) i weekenden d. 24. –26. april 2009 i den nye idrætshal i Birkerød.

Formålet med at klubben har valgt at afholde så stort et stævne er at give vores gymnaster en stor oplevelse, at tjene penge til etablering af en springgrav i Vedbæk hallen som længe har været et stort ønske fra foreningen. Vi har derfor brug for en masse frivillige hjælpere (50-100).

Vi forventer, at der vil komme ca. 1000 gymnaster og mellem 1000-1500 tilskuere til konkurrencen i løbet af weekenden. Mange gymnaster kommer langvejs fra og de har mulighed for at overnatte i klasseværelser på den nærliggende Toftevangskole. Stævnet vil blive åbnet af en lokalpolitiker og omtalt i lokalpressen.

Udover de arbejdsopgaver der er listet i dette brev, har vi brug for samaritter i både opvarmningshallen og i konkurrencehallen. For at kunne være samarit skal du være uddannet som læge, sygeplejerske eller fysioterapeut.

Du kan tilmelde dig en bestemt arbejdsopgave i et bestemt tidsrum eller hele dage. Tilmeldingen foregår ved at du afleverer vedlagte tilmeldingsblanket til en af trænerne hurtigts muligt.

Sidst men ikke mindst er vi i bestyrelsen meget interesseret i at høre fra forældre der ønsker at være sponsor for Vedbæk Gymnastikforening. I kan læse mere om mulighederne for at støtte forening i forbindelse med DM stævnet på klubbens hjemmeside www.vedbaekgymnastik.dk sponsor side. Af hensyn til trykning af stævneprogrammet skal vi have hørt fra jer inden d. 1. april 2009.

Vi håber meget I vil støtte op om dette arrangement og give en hånd med ved afviklingen af stævnet d. 24-26. april 2009.På bestyrelsens vegne

Pernille Milton
Formand for Vedbæk Gymnastikforening

Arbejdsopgaver til DM stævnet i weekenden d. 24. –26- april 2009:
Jeg/vi vil gerne hjælpe ved stævnet i weekenden d. 24. – 26. april 2009
Navn:
Mobilnr:
E-mail:

Jeg er uddannet læge, sygeplejerske eller fysioterapeut og vil gerne være samarit:
Lørdag i tidsrummet: 8.30-13.30: og/eller 13.30-18:
Søndag i tidsrummet: 8.30-14:

Jeg/vi vil gerne hjælpe med:

i tidrummet:


eller:
Jeg/vi har afsat hele weekenden til at hjælpe:
Jeg/vi har afsat hele lørdagen til at hjælpe:
Jeg/vi har afsat hele søndagen til at hjælpe:

Jeg/vi vil gerne være Sponsor:. Du/I bliver kontaktet af sponsorudvalget for detaljer