Generalforsamling

Tirsdag d. 20. marts. 2018 kl. 18.30 i Vedbæk Hallen, klublokalet.

Udskrift venlig version

Hermed indkaldes til generalforsamling i Vedbæk Gymnastikforening tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 18.30 i Vedbæk Hallen, klublokalet.

Vi opfordrer alle medlemmer til at komme til generalforsamlingen for at møde bestyrelsen. Vi har hårdt brug for flere/nye kræfter i bestyrelsen til at videreføre Vedbæk Gymnastikforening og få en glidende overgang når/hvis nogen af de nuværende medlemmer vil trække sig, så vi håber der er nye kræfter der har lyst til at træde til.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2.Formandens beretning
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4.Fastlæggelse af kontingent for sæsonen 2018/2019
5.Indkomne forslag
(Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen)
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg:
 FormandSøren Søesønsker genvalg
 SekretærRikke Ryge Casperønsker genvalg
 BestyrelsesmedlemLouise Munkedal 
 
Ikke på valg:
 KassererMalene Danielsson 
 BestyrelsesmedlemMalene Axlev 
 BestyrelsesmedlemMette Fjeldsøe 
 
Suppleanter:
 Nadja Jensen 
 
7.Valg af revisor:
 CCH Revision      
8.Eventuelt.

Søren Søes
Formand for Vedbæk Gymnastikforening