Generalforsamling

Torsdag d. 23. jan. 2014 kl. 19.30 i Vedbæk Hallen, klublokalet.
Dagsorden i henhold til vedtægterne

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2.Formandens beretning
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4.Fastlæggelse af kontingent for sæsonen 2014/2015
5.Indkomne forslag
(Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen)
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg:
 FormandPernille Milton Smith 
 SekretærBirgit Højstrup ønsker ikke genvalg
 BestyrelsesmedlemJeanet Svensson ønsker ikke genvalg
 
Ikke på valg:
 KassererMalene Danielsson
 BestyrelsesmedlemMarianne Manicus 
 BestyrelsesmedlemMette Fjeldsøe 
 
Suppleanter:
 Rikke Ryge Casper 
 Søren Søes Fyner 
 Louise Munkedal 
 Karina Feltoft 
 
7.Valg af revisor:
 Henrik Danielsson      
8.Eventuelt.

.