Generalforsamling

Mandag d. 23. jan. 2011 kl. 18.30 i Vedbæk Hallen, klublokalet.
Dagsorden i henhold til vedtægterne

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2.Formandens beretning
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4.Fastlæggelse af kontingent for sæsonen 2012/2013
5.Indkomne forslag
(Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen)
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg:
 FormandPernille Milton Smith 
 SekretærBirgit Højstrup 
 BestyrelsesmedlemAnne Tinning 
 
Ikke på valg:
 KassererEva Rindom
 BestyrelsesmedlemMalene Danielson 
 BestyrelsesmedlemCharlotte Neumann 
 
Suppleanter:
 Susanne Anker-Petersen ikke ønsker genvalg
 Jeannet Svensson ønsker genvalg
 
7.Valg af revisor:
 Henrik Danielsson       ønsker genvalg
8.Eventuelt.

.