Generalforsamling

Tirsdag d. 31. jan. 2017 kl. 19.30 i Vedbæk Hallen, klublokalet.

Udskrift venlig version

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Vi har brug for nye kræfter i bestyrelsen til at videreføre Vedbæk Gymnastikforening da der er 2 personer der ønsker at udtræde af bestyrelsen, så håber der er nye kræfter der har lyst til at træde til.

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2.Formandens beretning
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4.Fastlæggelse af kontingent for sæsonen 2017/2018
5.Indkomne forslag
(Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen)
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg:
 KassererMalene Danielsson ønsker genvalg
 BestyrelsesmedlemMarianne Manicusønsker ikke genvalg
 BestyrelsesmedlemMette Fjeldsøeønsker ikke genvalg
 
Suppleanter:
 Ubesatønskes besat 
 
Ikke på valg:
 FormandSøren Søes 
 SekretærRikke Ryge Casper 
 BestyrelsesmedlemLouise Munkedal 
Suppleanter:
 Mette Fjeldsøe  
 
7.Valg af revisor:
 Henrik Danielsson       ønsker genvalg
8.Eventuelt.
 


Søren Søes
Formand for Vedbæk Gymnastikforening

Hvis du vil give din fuldmagt til et andet medlem for eksempel en i Bestyrelsen print dette dokument.