Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag d. 26. februar. 2009 kl. 19.00 i Vedbæk Hallen, klublokalet.
Dagsorden

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere og referent.
2.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse